Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij houden niet van kleine lettertjes!

De algemene voorwaarden. In bijna alle gevallen kunnen we zonder. De meeste voorwaarden zijn in de wet geregeld, dus die hoeven we ook niet uitgebreid te vernoemen. Wij houden ook niet van kleine lettertjes en moeilijke woorden. Wij houden het liever simpel.

Hieronder zie je welke regels wij hanteren.

Offerte

Al onze offertes worden per e-mail verstrekt en zijn twee maanden geldig. De genoemde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW, bij offertes aan bedrijven altijd exclusief 21% BTW. Genoemde prijzen zijn altijd inclusief het plaatsen en monteren van het meubel op uw adres, tenzij anders vermeld.

Aanvaarding

Aanvaarding van de offerte dient altijd schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per e-mail.

Levering

De levertijd genoemd in de offerte is altijd indicatief. Levering geschiedt altijd in goed overleg. ME-meubelontwerp is gebaat bij een spoedige afhandeling van de opdracht en zal alles in het werk stellen om binnen de afgesproken termijn de opdracht te volbrengen.

Montage

Wij zullen ten alle tijden ons uiterste best doen om de meubels op de juiste manier en met de beste middelen te monteren en bevestigen aan bijv. muur en plafond. ME meubelontwerp is echter nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijke muren en/of plafonds, waardoor montage bemoeilijkt of onmogelijk wordt, of de bevestiging na verloop van tijd loskomt.

Betaling

Voor betaling en/of aanbetaling van al onze werkzaamheden houden wij onderstaand schema aan. Dit geldt zowel voor bestaande klanten als voor nieuwe klanten.

  • Bij opdrachten tot € 10.000,-, 30% voor aanvang van de werkzaamheden, 70% binnen 8 dagen na factuurdatum (of facturatie per deellevering).
  • En opdrachten van meer dan € 10.000,-, 30% bij opdracht, 30% voor aanvang van de werkzaamheden, 40% binnen 8 dagen na factuurdatum (of facturatie per deellevering).

Hebben wij bij eerdere opdrachten voor u een incassobureau in moeten schakelen om de factuur betaald te krijgen, dan leveren wij enkel nog aan u op basis van volledige betaling voor aanvang van de werkzaamheden.

Eigendom

Alle door ME meubelontwerp geleverde diensten en/of meubels blijven nadrukkelijk in ons bezit. Het eigendom van de diensten en/of meubels behoort u toe vanaf het moment dat volledige betaling heeft plaats gevonden. ME meubelontwerp behoudt zich het recht voor om foto’s, tekeningen e.d. te mogen gebruiken voor publicaties en/of promotie, zoals in ons Portfolio

Garantie

Wij leveren al onze diensten en/of meubels met de garantie welke u redelijkerwijs van de geleverde dienst en/of meubels mag verwachten. Op draaiende en bewegende delen kunnen wij in mindere mate garantie verlenen, omdat deze aan slijtage onderhevig zijn. Beschadigingen door het gebruik van het meubel vallen uiteraard niet onder de garantie.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen ME meubelontwerp en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegd rechter in het arrondissement waar ME meubelontwerp is gevestigd.

Afwijken

In de praktijk kan het in een enkel geval voorkomen dat wij van deze algemene voorwaarden afwijken. Als wij bijvoorbeeld met u andere afspraken maken. Wij zullen deze dan schriftelijk vastleggen in de offerte.